Проект: Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“
Описание:

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп”в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението.

Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си, да създава общности на съмишленици на национално и международно ниво (млади хора, преподаватели, предприемачи) и да насърчава преминаването към нов начин на мислене. „Екосистем Юръп“ се стреми да вдъхнови промяна в обществото към една нова икономика и начин на мислене, да създаде благоприятна среда за достъп до иновативни, гъвкави и атрактивни приложения за постигане на баланс между околната среда, икономиката и обществото, както и да култивира знания и умения у младите хора за успешно развитие и посрещане на бъдещите предизвикателства. Изграждайки капацитета на организацията, ние ще съумеем да работим по адекватен начин, за да изпълним не само мисията си, а и да допринесем към национални и международни приоритети за устойчиво развитие и преминаване към циклична икономика.


Начална дата:  01/10/2014

Крайна дата:  31/03/2016Резултати: 

Проучване относно нагласите и начините на взаимодействие между НПО сектора, бизнеса и образованието

Проучване, проведено от Фондация на бизнеса за образованието (ФБО), имаше за цел да установи нагласите, нуждите и интересите на всяка от страните в това взаимодействие като част от проект „Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Етичен кодекс на Сдружение „Екосистем Юръп“


Проект: Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“

Уважаеми колеги, съмишленици, приятели,

Сдружение „Екосистем Юръп” организира среща на заинтересовани страни в градовете Русе и Варна.

Срещата в град Русе ще се проведе в сградата на Русенска Търговско-Индустриална Камара (РТИК), бул. „Княз Фердинанд” №3А, на 1 март 2016 г. от 09:30 ч..

Срещата в град Варна ще се проведе в залата на ХАЛЕ 3, бул. „Христо Ботев” №3, на 2 март 2016 г. от 09:30 ч..
Срещата се организира, като част от дейностите по проект за изграждане на капацитет на сдружението, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България.

Програмата на срещата можете да се видите избирайки изображението по-долу.

Целта на срещата е да представим сдружението си, проекта ни за капацитет, сферите на работа, които обхващаме, да споделим взаимните си интересите си и да намерим пресечни точки и възможности за съвместна работа с всички вас, представители на бизнеса, на образованието, на НПО сектора, на местната власт. Основните направления, по които работим са устойчив туризъм, образование за устойчиво развитие, включване на широк кръг от заинтересовани страни в работа ни и гарантиране устойчивост на резултатите.

Гостувахме на Русенска Търговско-Индустриална Камара. Защо ли?
Освен че са страхотни в работата си, имаше и повод: провеждане на Startup Europe Week.
Събитието бе изключително приятно. Пълна зала, над 50 гости, представители на повече заинтересовани страни, многообразие от мнения и настроения.
Ние се представихме с философията ни за Зелено предприемачество и срещата й с образователните ни дейности. Представихме и себе си с настоящите дейности на Сдружението.
Благодаря на всички, които останаха до края, а тези които избързаха, само загубиха.
Но ще имат възможност да се поправят.
Скоро отново гостуваме в крайдунавския град, така че следете бюлетина и запазете датата.
Носете и мартеници, защото ще се срещнем на 1-ви!
Благодаря на любезните домакини за поканата и положителните емоции.
До нови срещи!

Проучване, проведено от Фондация на бизнеса за образованието (ФБО), имаше за цел да установи нагласите, нуждите и интересите на всяка от страните в това взаимодействие като част от проект “Изграждане на капацитета на Сдружение “Екосистем Юръп”. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

PROUCHVANE NAGLASI

С цел да търсим най-добрите начини за работа с и между образование, бизнес и НПО секторите, сме подготвили няколко въпроса. През следващите седмици, до 13.03.2015, ще събираме вашите отговори, като анализа ще бъде публикуван в доклад, който ще можете да намерите тук.

Можете да отговорите на въпросите ни на следния линк:
https://www.surveymonkey.com/s/ZKHYQRS

Проект: Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“
Event
Срещи на заинтересовани страни в Русе и Варна


Уважаеми колеги, съмишленици, приятели,

Сдружение „Екосистем Юръп” организира среща на заинтересовани страни в градовете Русе и Варна.

Срещата в град Русе ще се проведе в сградата на Русенска Търговско-Индустриална Камара (РТИК), бул. „Княз Фердинанд” №3А, на 1 март 2016 г. от 09:30 ч..

Срещата в град Варна ще се проведе в залата на ХАЛЕ 3, бул. „Христо Ботев” №3, на 2 март 2016 г. от 09:30 ч..
Срещата се организира, като част от дейностите по проект за изграждане на капацитет на сдружението, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България.

Програмата на срещата можете да се видите избирайки изображението по-долу.

Целта на срещата е да представим сдружението си, проекта ни за капацитет, сферите на работа, които обхващаме, да споделим взаимните си интересите си и да намерим пресечни точки и възможности за съвместна работа с всички вас, представители на бизнеса, на образованието, на НПО сектора, на местната власт. Основните направления, по които работим са устойчив туризъм, образование за устойчиво развитие, включване на широк кръг от заинтересовани страни в работа ни и гарантиране устойчивост на резултатите.

01/03/2016
Event
Обучение на екипа на Сдружението

Предстои обучение на относно финансовото управление на сдружението.

19/10/2015
Event
Обучение на екипа на Сдружението

Предстои обучение на относно съвременни методи и условия комуникация със заинтересованите страни и мрежи.

29/09/2015