Анкета за проучване на нуждите
16-03-2023

Проект PlaceOut! се изпълнявана на няколко ключови етапа.

Първият от тях е анализиране на териториалните особености на област Габрово спрямо целите на проекта, а именно – изграждане на диалог и свързване на институциите, младежките организации и младите хора в областта. Това са и целевите групи на проекта. С доклада от този анализ ще можете да… ОЩЕ

ТРЕТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „SU.RE.TO TOURISM“
12-03-2023

На 1 и 2 март 2023 г. партньорите по Проект „SU.RE.To Tourism“ се срещнаха в Лимасол, Кипър за третата транснационална проектна среща. По време на тази среща партньорите направиха преглед на постигнатия напредък и постигнатите резултати по проекта. Планирано и организирано бе тестването на онлайн обучителната платформа от представители на МСП в туризма във всяка… ОЩЕ

Начало на проект PlaceOut!
24-02-2023

Представители на всеки от десетте партньора по проект Place Out! взеха участие в първата онлайн среща и така дадоха виртуално начало на работата по проекта.

Участниците потвърдиха целите и предстоящите дейности, насочени към позитивно и ефективно изпълнение на дейностите. Проектът е основан на вече успешен пример за осъществяване на диалог и сътрудничество между заинтересовани страни… ОЩЕ

Втора транснационална работна среща по проект „SU.RE.TO Tourism“
10-11-2022

В края на месец септември в гр. Валенсия, Испания се проведе втората транснационална работна среща по проект „SU.RE.TO Tourism“, финансирана по Програма „Еразъм+“ на ЕС от българската национална агенция „Еразъм+“, ЦРЧР . Благодарим на домакините от Испания (FyG Consultores) за любезното домакинство и добрата организация! Водещ партньор по Проекта е ЮЗУ „Неофит Рилски“, а в… ОЩЕ

1 2 3 13