ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
16-11-2020

Управителният съвет на Сдружение „Екосистем Юръп“ , със седалище гр. Видин 3700, ул „Цар Асен I“ №28, вх. А, ап. 1, и адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Юрий Венелин“ №7, ет.1, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 24 и чл. 25… ОЩЕ

Представяне на „Градска наука“ – помагалото ни за учебната 2019/2020 г.
14-11-2019

Здравейте приятели и гости, и всички,

Споделяме тези редове, за да ви информираме, че повечето модули на помагалото за извънкласни дейности „Градска наука“ са завършени и предстои провеждането на срещи-мини-обучения за представянето им на колегите преподаватели по точни и/ или природни науки, включително география и философия …

Тези срещи сме предвидили за месец януари 2020… ОЩЕ

Лятна академия „Науката в помощ на устойчивите градове“
10-07-2019

Вече втора поредна година успяваме да направим чудесна Лятна академия, благодарение на подкрепата на „Софийска вода“ АД. Този път Академията беше награда за най-добрите ученически екипи участвали в Конкурса ЕКООБЩИНА, в категорията „Образование и околна среда – училища“.

Наградени бяха проектите на ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р. Асен Златаров“, гр. Видин, Професионална гимназия по… ОЩЕ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЕКООБЩИНА
20-05-2019

Като част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на Френския институт в България тази година бе включена категория „Образование и околна среда – училища“. Темата на конкурса в тази категория бе „Защо е ценна природата за нашия град – кои са предизвикателствата пред използването на ресурсите й и какво е нашето решение?“.

В  надпреварата се включиха 16 ученически отбора… ОЩЕ

1 2 3 12