Проект: Place Out!
Описание:

Place OUT! е инициатива, насочена към повишаване на младежката активност и лидерство в извънградските райони в ЕС. Чрез прилагането на градското възстановяване – концептуална рамка, насочена към подобряване на физическите и екологичните аспекти на районите – инициативата има за цел да увеличи прилагането на генеративни, ръководени от младите хора политики за устойчиво възстановяване на селските територии в ЕС.

Проектът е с продължителност 24-месеца от декември 2022 г. до ноември 2024 г. и ще обхване четири проектни територии в ЕС със сходен профил на маргиналност по отношение на икономическа, социална и културна динамика:

  • провинция Бадахос (Испания),
  • област Халкидики (Гърция),
  • долината Муджело (Италия),
  • област Габрово (България).

Тези извънградски райони често са далеч от културната, социалната и икономическата динамика, което затруднява придобиването на знания за ефективно възстановяване на извънградските райони.

Place Out! иска да реши този проблем, като предостави образователни и подкрепящи методи за поставяне на основите на регенеративни действия, за да се насърчат младите хора да дадат своя принос в генеративния процес.

Place Out! е част от европейския проект „Младежта заедно“ (Ключово действие 3), който има за цел изграждане на мрежи – в тясно сътрудничество с младите хора – при насърчаване на регионалните партньорства. Програмата ще се реализира в партньорство с консорциума на проекта: Wazo, AAH, Bee.com и Сдружение Екосистем Юръп, три местни институции: Ijex, UMCM и GaPro, и три транснационални организации: LAMA, DemSoc и IMHUB.


Начална дата:  01/12/2022

Крайна дата:  01/12/2024Сподели: