Проект: С ВАС МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО
Описание:

Целта на проекта WITH4LESS е да създаде ново общество от активни участници в туристическия бранш, като развие у тях нови умения, които да подкрепят клиенти/туристи, микропредприятия, МСП, служители на компании и доставчици на услуги (публични и частни), за активно участие в зелената трансформация чрез прости и ефективни действия.

Новите участници в този процес са „Съветници за по-малко консумиране“, които разполагат с необходимите познания и инструменти, за да насърчават зелените практики в сектора на туризма на местно ниво чрез много прости действия.

Това се постига чрез увеличаване на техните познания и достъп до практични решения и инструменти за по-добро управление на основните ресурси (вода и енергия), намаляване на отпадъците и подобряване на устойчивото поведение на ниво туризъм, доставчици на услуги и на ниво клиенти.

Учебна възможност за всички, дори без високо образование в Малта, България, Гърция, Италия, Португалия и Турция. Организира се международен курс за обучение и участие в мрежовия процес.


Начална дата:  01/09/2023

Крайна дата:  31/08/2025


Финансиране: 
  • ERASMUS + Programme Cooperation Partnership in Adult Education
    ERASMUS + Programme Cooperation Partnership in Adult Education

    ERASMUS + Programme Cooperation Partnership in Adult Education


Сподели: