Проект: Трансфер на иновации в корпоративната и социална отговорност от немски туроператори към туристическия бизнес в региона на река Дунав
Описание:

Основната цел на проекта е подпомогне създаването на устойчиви туристически продукти в страните по поречието на река Дунав. Проектът окуражава развитието на туризъм, щадящ околната среда, като стимулира създаването на мрежа от доставчици на устойчиви продукти.

Основните дейности на проекта са:

  • Консултирането на 80 компании, работещи в сферата на туризма как биха могли да подобрят своето управление на природни ресурси, което ще доведе до намаление потреблението на вода, енергия и генерирането на отпадъци
  • Изграждането на мрежа от екологично отговорни предприятия в туризма, които да създадат общи продукти, да споделят добри практики и да изградят общ маркетинг

Целева група на проекта: малки и средни предприятия в сферата на туризма, като хотели, туроператори, туристически агенции и маркетингови организации в туризма.


Начална дата:  01/01/2016

Крайна дата:  30/11/2018

Партньори: 


Сподели: