Трансфер на иновации в корпоративната и социална отговорност от немски туроператори към туристическия бизнес  в региона на река Дунав

Основната цел на проекта е подпомогне създаването на устойчиви туристически продукти в страните по поречието на река Дунав. Проектът окуражава развитието на туризъм, щадящ околната среда, като стимулира създаването на мрежа от доставчици на устойчиви продукти.

Основните дейности на проекта са:

Консултирането на 80 компании, работещи в сферата на туризма как биха могли да подобрят… ОЩЕ

Зелени идеи за туризма в Европа – GIFT (Green Ideas For Tourism) for Europe

Цел на проекта:

Подобряване на практическата насоченост на професионалното образование в туризма, чрез увеличаване познанията на учениците за връзката между мениджърските решения и въздействието над околната среда. Екологичната отговорност е сред основните фактори влияещи върху конкурентоспособността на туризма в Европа. Въвеждането на устойчиви екологични практики в туризма, изисква не само по-добро управление на природните ресурси,… ОЩЕ

Зелени предприемачи Европа (GEE)

В проект Зелени предприемачи Европа ще направим връзката между познаването на природния свят и предприемачеството, между преподаването извън класната стая и опита от реалния бизнес живот. Целта ни е да съберем необходимостта от зелена икономика и иновативното предприемачество, което развива възможностите за работа и възстановява природния капитал. С работата си ще помогнем на училищата в… ОЩЕ

Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп”в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението.

Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си,… ОЩЕ

1 2 3 4