Зелени предприемачи Европа (GEE)

В проект Зелени предприемачи Европа ще направим връзката между познаването на природния свят и предприемачеството, между преподаването извън класната стая и опита от реалния бизнес живот. Целта ни е да съберем необходимостта от зелена икономика и иновативното предприемачество, което развива възможностите за работа и възстановява природния капитал. С работата си ще помогнем на училищата в… ОЩЕ

Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп”в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението.

Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си,… ОЩЕ

Лятна академия: Обучение за бъдещето

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп”в партньорство с Национален ученически екопарламент и представлява 5 дневна Лятна академия (7 юли – 11 юли, 2014г. в с. Горно Драглище) , където 12 избрани гимназисти ще участват в множество лекции, дискусии, практически занятия и игри в най-добрата класна стая – природата. Основната цел на проекта е да… ОЩЕ

1 2 3