ГРАДСКА НАУКА – ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ПОДКРЕПА НА ГРАДСКАТА СРЕДА!

Над 70% от българите живеят в градове. Качеството на живот, което предлагат, е изключително важно за привличане и задържане в града на активни млади хора, предприемачи, туристи и най-вече … … жители. Същевременно, градовете са с най-голям дял в енергийното потребление и генерирането на парникови газове, със значимо въздействие върху всички компонентите на околната среда…. ОЩЕ

ПРОФЕСИЯ “АЛПИЙСКИ ВОДАЧ” – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА

В световен мащаб, Международния съюз на асоциациите на алпийските водачи (IFMGA) е единствената професионална организация, призната за регулаторен фактор, а по отношение на Европейския съюз организацията налага професионални стандарти на IFGMA в страни, където такава дейност се регулира съгласно Директива 36/2005 / ЕО. При тези условия всички организации, акредитирани от IFGMA, трябва да спазват специфични… ОЩЕ

Трансфер на иновации в корпоративната и социална отговорност от немски туроператори към туристическия бизнес  в региона на река Дунав

Основната цел на проекта е подпомогне създаването на устойчиви туристически продукти в страните по поречието на река Дунав. Проектът окуражава развитието на туризъм, щадящ околната среда, като стимулира създаването на мрежа от доставчици на устойчиви продукти.

Основните дейности на проекта са:

Консултирането на 80 компании, работещи в сферата на туризма как биха могли да подобрят… ОЩЕ

Зелени идеи за туризма в Европа – GIFT (Green Ideas For Tourism) for Europe

Цел на проекта:

Подобряване на практическата насоченост на професионалното образование в туризма, чрез увеличаване познанията на учениците за връзката между мениджърските решения и въздействието над околната среда. Екологичната отговорност е сред основните фактори влияещи върху конкурентоспособността на туризма в Европа. Въвеждането на устойчиви екологични практики в туризма, изисква не само по-добро управление на природните ресурси,… ОЩЕ

1 2 3