Дигитално разказване на истории в туризма

Туризмът е сред основните двигатели на социално-икономическия напредък и допринася за заетостта и икономическия растеж, както и за овластяването на селските, периферните и по-слабо развитите райони.

Проектът има за цел да даде възможност на работещите в туризма да развият:

умения за създаване на истории: цифрови умения за разказване на истории за социалните медии и други… ОЩЕ

Сигурност за туризма: устойчивостта като инструмент за възстановяване на малкия туристически бизнес: екологична и социална отговорност в туризма

Въпреки усилията на правителствата да подкрепят възстановяването от пандемията, туристическата индустрия в световен мащаб отбелязва силен спад в сравнение с нивата отпреди кризата. Като се има предвид големият дял от БВП, който туристическата индустрия допринася за много европейски икономики, от решаващо значение са допълнителните усилия които да осигурят на индустрията персонализираната подкрепа, необходима за устойчиво… ОЩЕ

ГРАДСКА НАУКА – ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ПОДКРЕПА НА ГРАДСКАТА СРЕДА!

Над 70% от българите живеят в градове. Качеството на живот, което предлагат, е изключително важно за привличане и задържане в града на активни млади хора, предприемачи, туристи и най-вече … … жители. Същевременно, градовете са с най-голям дял в енергийното потребление и генерирането на парникови газове, със значимо въздействие върху всички компонентите на околната среда…. ОЩЕ

ПРОФЕСИЯ “АЛПИЙСКИ ВОДАЧ” – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА

В световен мащаб, Международния съюз на асоциациите на алпийските водачи (IFMGA) е единствената професионална организация, призната за регулаторен фактор, а по отношение на Европейския съюз организацията налага професионални стандарти на IFGMA в страни, където такава дейност се регулира съгласно Директива 36/2005 / ЕО. При тези условия всички организации, акредитирани от IFGMA, трябва да спазват специфични… ОЩЕ

1 2 3 4