Проект: Зелени умения за бъдещия туризъм
Описание:

В последно време вниманието към устойчивото развитие все повече нараства. Европейския съюз  посвещава голяма част от средствата си за екологичен и зелен преход, а новата Европейска зелена сделка предоставя план за действие за превръщане на икономиката на ЕС в устойчива,  и в съответствие с целите за устойчиво развитие от Програмата до 2030 г. За да се възползваме от тези възможности, от съществено значение е да създадем гъвкави и актуализирани възможности за образование и обучение в сектора на зеления туризъм.

Проектът е с продължителност 24 месеца и основните му целеви групи са хора, които са получили туристическа квалификация и никога не са излизали на пазара на труда или са загубили работата си, и NEETs.

Това са целите на проекта:

 1. Развиване на компетенции в областта на зеления туризъм чрез създаване на 3 международни CVET учебна програма, насочена към устойчиво хотелиерство и услуги, екологичен преход, валоризация на териториите и общности;
 2. Повишаване на качеството и приложимостта на дейностите по обучение в рамките на ПОО;
 3. Засилване на обмена и сътрудничеството между доставчиците на ПОО и дружествата и организациите работещи в областта на зеления туризъм на международно равнище, като се повишава способността им да работят в транснационални трансгранично и междусекторно взаимодействие;
 4. Задълбочаване на интереса и мотивацията на потенциалните учащи в областта на ПОО за зелени работни места в туристическия сектор и за продължаващо образование и обучение.

 

Проектът обединява 6 европейски партньори с опит в областта на ПОО и устойчивия туризъм:

 • Водещ партньор, IFOM Soc. Coop. Sociale, Италия
 • EBA, Португалия
 • Europroodos образователна група, Гърция
 • Сдружение „Екосистем Юръп“, България
 • Dolnoslaska Федерация Organizacj Pozarzadowych, Полша
 • Информационен център за култура и туризъм „Агила“ в Нида, Литва

 

С проекта G4T се стремим да създадем трансевропейско познание за придобиването на зелени умения в туристическия сектор, за да можем да допринесем за постигането на целите за устойчиво развитие, осъществявайки промяна в начина на мислене в туристическата индустрия.

www.green4tourism.eu


Начална дата:  01/02/2022

Крайна дата:  01/04/2024


Финансиране: 
 • Програма Еразъм +
  Програма Еразъм +

  Програма Еразъм +

  Италия