24-02-2023
Начало на проект PlaceOut!

Представители на всеки от десетте партньора по проект Place Out! взеха участие в първата онлайн среща и така дадоха виртуално начало на работата по проекта.

Участниците потвърдиха целите и предстоящите дейности, насочени към позитивно и ефективно изпълнение на дейностите. Проектът е основан на вече успешен пример за осъществяване на диалог и сътрудничество между заинтересовани страни в Италия. Целта на това взаимодействие е била насочена към създаване на условия за развитие на младите хора в градчето Борго-Сан-Лоренцо, основен град в долината Муджело.

Партньорите от България, Гърция, Испания и Италия са вдъхновени от идеята за насочено към нуждите на младите хора преосмисляне и регенериране на градското пространство.

За това е проект Place Out!

Сподели: