16-02-2016
За кръговата икономика в класната стая

Драги читатели,

През месец декември направихме обиколка на градовете Видин, Русе, Варна и София.
Целта бе демонстрация на кръговата икономика пред ученици от 9 кл. до 12 кл. Голям купон падна в класните стаи, за което сърдечно благодаря на всички включили се ученици и учители.

В часовете задавахме въпроси и търсихме отговори, разказвахме приказните истории на проф. Гюнтер Паули, рисувахме, играхме и „елиминирахме“ отпадъци. Първо на бялата вече дъска, а след това и в домашни условия.
Като поанта избрахме именно отпадъците. От една страна, те много ясно илюстрират резултатите от линейната икономика, с която живеем днес. От друга страна, те много ясно контрастират човешка намеса в природния свят. Генерирането на отпадъци е и пряко свързано с консуматорските навици на всеки човек, дете или пораснал, а повече за отговорността ни, като потребители можете да научите от КонсУмувай.

В часовете нашият отпадък бе утайка от кафе, а прехвърлянето му в категория ресурс направихме с помощта на всемогъщия мицел!

Обиколката бе и прелюдия към уникалния обучителен процес, който ще предложи проекта ни Зелени Предприемачи Европа. Очаква ни амалгама от биология и химия в час по предприемачество, „симбиоза“ между природа и бизнес.

Очакваме ви!

Пътят ни показват звездите, не стереотипите!

Сподели: