05-05-2022
Първа работна среща по проект SU.RE.To.Tourism

На 10 и 11 март 2022 г. в Университетския център „Бачиново“ се проведе работна среща по проект SU.RE.To.Tourism – Устойчивостта като инструмент за възстановяване на малкия туристически бизнес: екологична и социална отговорност в туризма, по който Югозападният университет „Неофит Рилски“ е водещ партньор. Проектът е финансиран от Центъра за управление на човешките ресурси по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Партньорство за сътрудничество между организации и институции“.

В срещата участваха представители на партньорските организации от 6 държави: Гърция, Кипър, Сърбия, Испания, Румъния и България. По време на срещата беше обсъден работният план на проекта, очакваните конкретни резултати и графика за тяхното изпълнение. Специално внимание бе отделено на Плана за управление на качеството на проекта и дейностите по комуникация и разпространяване резултатите проекта.

Сподели: