25-11-2015
Фондонабираме за „Приказки от невидимата мрежа на живота“ …

Здравейте читатели,

В новината ще намерите информация за наша инициатива, за която се нуждаем от финансова подкрепа. Разработката е насочена към началния етап от образователната ни система и представлява образователен инструмент, създаван за осъзнаване на връзката между човека и живота. Средата, в която тази връзка се осъществява, художествено и практически, посредством детски научни приказки, е приказният природен свят.
Ще сме безкрайно радостни, ако се случи да видите потенциала и да ни подкрепите финансово и/ или чрез разпространение на тази информация.

А ети и повече подробности:

„Невидимата мрежа на живота” – сборник с детски научни приказки

Философия зад идеята и защо е необходима?
Проектната ни идея е свързана със създаването на сборник с детски научни приказки „Невидимата мрежа на живота”. Сборникът ще бе създаден, за да отговори на необходимостта от стимулиране на детския интерес към знанието и процесите на неговото придобиване, на необходимостта от събуждане на детското въображение в началното училище, чрез подходите на активната педагогика и поставянето на ученика в центъра на образователния процес, чрез предоставяне на възможности за практически дейности и, най-вече, за да отговори на необходимостта от свързване на детето с околния свят, чрез предоставяне на възможност той да бъде разбран и приет, като нещо вътрешно, а не външно в живота на детето.

Децата днес живеят все по-откъснати от природния свят, от извора на живота, който носят в себе си. Ако те ще растат съзнателни за настоящите и бъдещи събития и явления, ако ще изграждат своята социална и екологична култура, то връзката човек-природа следва да бъде видима и осъзната.

Приказките са вдъхновени от кръговратите, които изграждат нашия свят. Приказките правят връзката между невидимите кръговрати в природата и човешкия свят, чрез образа на Каменчо – детето, което открива тези кръговрати . Идеята е децата да се свържат емоционално с природния свят, да го видят жив, богат на знания, на модели, на връзки, които можем да принесем в нашия свят и отношения.

Всеки от героите живее на планетата от деня на нейното създаване, всички са видели много интересни неща, всички участват в непрекъснати игри, които играят във въздуха, във водата, в почвата, по скалите, по поляните на планетата и на морското дъно. Техните истории разказват за „невидимата мрежа на живота”, която поддържа здравето на планетата и на всички нейни обитатели.

За кого е?
Сборникът е дидактична иновация, без еквивалент, за началния етап от образователната ни система.
Той ще включва девет илюстровани приказки и методическо ръководство за началния учител за използването им, като учебно помагало (съобразено с държавни образователни изисквания). Сборникът е подходящ за извънкласни дейности, както и за часовете по СИП за предметите „Човек и природа” и „Изобразително изкуство”.
Сборникът е подходящ за ученици в трети и четвърти клас, техните родители и учители.

Етапи на реализация
Реализацията на проекта е предвидена за 18 месеца, като включва три основни етапи:

Създаване на сборника с научни приказки и тестване в пилотни училища
Обучения на начални учители
Училищна работа и разпространение на резултатите

Необходим бюджет
Общ бюджет 22 500 лева.
Търсено финансиране 13 500 лева.
Съфинансиране от Екосистем Юръп 9 000 лева.

Екип, реализиращ идеята
Сборникът се реализира от Сдружение „Екосистем Юръп”, а в екипа участват:
Стоян Фълджийски, управител на  Сдружение „Екосистем Юръп” – автор на текстовете на научните приказки и методическото ръководство за началния учител.
Стефка Китанова, учител, 164 „Мигел де Сервантес”, пионер в представянето на „науката в приказките” – редактор и коректор на текстовете, и автор на методическото  ръководство за началния учител.
Милка Джиджова, председател на Национален ученически екопарламент – редактор и коректор на текстовете, и автор на методическото  ръководство за началния учител.
Таня Кирчева, начален учител, 138 „Проф. Васил Златарски“, гр. София, – автор на методическото  ръководство за началния учител.
Теодора Дончева, художник.

Благодаря ви,
Стоян
stoyan@ecosystemeurope.org

Сподели: