15-12-2023
Участие във форум на Международната организация за социален туризъм

На 29 ноември 2023 г. нашият проект „ДИГИТАЛНО РАЗКАЗВАНЕ НА ИСТОРИИ В ТУРИЗМА“ участва в тридневното събитие в Брюксел, с което бе отбелязана 60-годишнината на ISTO – Международната организация за социален туризъм. 188-те участници от 25 държави от Европа, Северна и Южна Америка и Африка взеха участие и в редица събития, организирани по време на форума на ISTO.

В рамките на този международен форум представихме образователните модули, разработени по проекта, които целят повишаване на конкурентоспособността на селските предприятия чрез използване на онлайн разкази в местния туризъм. Този подход на разказване се превръща в жизненоважен инструмент за тези предприятия да споделят своите уникални истории, да подкрепят местния туризъм и по този начин да допринесат за по-силна и устойчива селска икономика. Целта на тази стратегия е насърчаването на по-дълбока връзка между туристите и местните общности, и разкриване в дълбочина на красотата и богатата култура на селските региони.

Сподели: