22-11-2017
Старт на сайта ни посветен на устойчивия туризъм

Щастливи сме да Ви представим нашия нов екологичен инструмент – greentourism.eu, създаден да допринася за конкурентоспособността на туристическата индустрия, като подпомага хората да взимат устойчиви решения, които опазват културното и природно наследство на Европа.

Сдружение „Екосистем Юръп“ с партньорски организации от България, Естония и Финландия разработи този онлайн инструмент, който предоставя практическа информация в сферата на устойчивото управление на ресурсите за студенти, обучители и представители на туристическия бизнес, като хотелиери и ресторантьори.

„Сайтът е истински център за устойчив туризъм. Освен че предоставя пълен поглед върху устойчивия туризъм – защо е важен, как може да бъде измерен, какви са международните екологични сертификати и каква е ролята им в управлението на околната среда. В допълнение сайтът представлява чудесен инструмент за обучение „, каза Стефан Стефанов от Център за приобщаващо образование в България, един от партньорите в проекта.

Частта от сайта посветена на казусите предоставя изчерпателна информация за
европейските хотели, които са пионери в сферата на устойчивостта. Тези хотели са превърнали устойчивостта във важна част от техния бизнес модел, и като резултат са в състояние да предложат на клиентите си екологосъобразна услуга и превръщайки се в модел за подражание за бизнеса и студентите.

Специално внимание трябва да се отдели на раздела за добри практики, който има 12 категории, в които фирмите могат да направят устойчив избор.

„Категориите, в които хотели, ресторанти и други туристически обекти могат значително да спестят пари, като правят правилните подобрения, включват вода, енергия, отпадъци, но също и зелени покупки и транспорт. Комуникацията и социалната отговорност, както и аспектите на природата и културното наследство са също толкова важни, и трябва да бъдат взети предвид при развиването на устойчив туризъм в региона „, заяви г-н Хари Мур, програмен директор на SEI Tallinn.

Онлайн платформата greentourism.eu е достъпна на английски и български език, а скоро ще бъде преведена и на естонски и финландски език. Платформата е разработена като част от проекта „Зелени идеи за туризъм в Европа“, финансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия.

През изтеклото лято онлайн обучителната платформа беше представена по време на три специализирани обучения, проведени в партньорските страни по проекта за специалисти по опазване на околната среда, експерти по устойчив туризъм, учители и професионалисти от сектора на настаняването.

А ето и кратко видео представяне на платформата (на английски език) …

Сподели: