13-03-2016
Срещи на заинтересовани страни в София и Пловдив, и Габрово!

Уважаеми новатори, будители, съмишленици, общественици, организирани и не толкова жители на Републиката,
Уважаеми приятели, настоящи, бъдещи и будещи,

Продължаваме със срещите, които организираме, като част от дейностите по проекта ни за изграждане на капацитет, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България. На ред са културно побратимените градове София и Пловдив, и Габрово.

Целта на срещите е да представим сдружението, професионалните сфери, които ни интересуват и да намерим пресечни точки и възможности за съвместна работа с всички вас, представители на бизнеса, на образованието, на НПО сектора, на местната власт. Основните направления, по които работим са устойчив туризъм, образование за бъдещето, включване на широк кръг от заинтересовани страни в работа ни и гарантиране устойчивост на резултатите.

В София ще поговорим за всички наши професионални и лични стремежи, в Пловдив ще отделим повече внимание на образователните дейности, а в Габрово – на дейснотите в сферата на туризма. Програмите на събитията можете да видите по-долу.

Срещата в град София ще се проведе в betahaus, ул. „Крум Попов” №56-58, на 23 март 2016 г. от 17:00 ч..

Срещата в град Пловдив ще се проведе в кафе-бар „Отсреща”, ул. „Бетовен” №12, на 26 март 2016 г. от 10:00 ч..

Срещата в Габрово ще се проведе в сградата на Сдружение „ИМКА“, ул. Тимок №2, на 25 март 2016 г. от 10:00 ч..

За потвърждение на своето участие в срещите, моля пишете на: stoyan@ecosystemeurope.org, със срок 21 март (за София и Пловдив) и на: milena@ecosystemeurope.org, със срок 23 март.

Сподели: