22-02-2016
Срещи на заинтересовани страни в Русе и Варна

Уважаеми колеги, съмишленици, приятели,

Сдружение „Екосистем Юръп” организира среща на заинтересовани страни в градовете Русе и Варна.

Срещата в град Русе ще се проведе в сградата на Русенска Търговско-Индустриална Камара (РТИК), бул. „Княз Фердинанд” №3А, на 1 март 2016 г. от 09:30 ч..

Срещата в град Варна ще се проведе в залата на ХАЛЕ 3, бул. „Христо Ботев” №3, на 2 март 2016 г. от 09:30 ч..
Срещата се организира, като част от дейностите по проект за изграждане на капацитет на сдружението, съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България.

Програмата на срещата можете да се видите избирайки изображението по-долу.

Целта на срещата е да представим сдружението си, проекта ни за капацитет, сферите на работа, които обхващаме, да споделим взаимните си интересите си и да намерим пресечни точки и възможности за съвместна работа с всички вас, представители на бизнеса, на образованието, на НПО сектора, на местната власт. Основните направления, по които работим са устойчив туризъм, образование за устойчиво развитие, включване на широк кръг от заинтересовани страни в работа ни и гарантиране устойчивост на резултатите.

Сподели: