20-05-2019
Спечелете пътуване до екологични хотели в Германия

Как: публикувайте на FB страницата на “Зелени хотели“ кратка информация и снимка за добра екологична практика във вашия хотел и имате шанс да бъдете сред тримата участници в обучително пътуване до Германия. Срок за публикуване до 31 май 2019 г.

Кога: обучителното пътуване ще се състои от 1 до 5 юли 2019 г.

Къде: По време на пътуването ще бъдат посетени редица еко хотели в Германия и ще бъдат демонстрирани различни технологии и добри практики за намаляване потреблението на вода и енергия в хотела, минимално генериране на отпадъци и други природозащитни дейности.

Пътуването се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп“, като част от проект „Трансфер на иновации в корпоративната и социална отговорност от немски туроператори към туристическия бизнес в региона на река Дунав“, с подкрепата на Германската федерална фондация за околна среда DBU и TourCert, Германия.

Сподели: