20-05-2019
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЕКООБЩИНА

Като част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на Френския институт в България тази година бе включена категория „Образование и околна среда – училища“. Темата на конкурса в тази категория бе „Защо е ценна природата за нашия град – кои са предизвикателствата пред използването на ресурсите й и какво е нашето решение?“.

В  надпреварата се включиха 16 ученически отбора и около 60 ученици от градовете Видин, Първомай, Пловдив, Каварна, Варна, Велико Търново, Благоевград, Русе, Казанлък и Карлово.

Младежите впечатлиха с личното отношение, което представиха спрямо темата и с въображението и разнообразието на идеите си.

Наградата, която получават призовите ученически проекти е участие в Лятна академия „Природата в помощ на устойчивите градове“. Академията ще се проведе от 30 юни до 5 юли в Младежки Еколагер, към Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, село Очин дол, Община Мездра.

Втора поредна година Академията се провежда с финансовата подкрепа на „Софийска вода“ АД, част от Veolia. Изключително сме благодарни за приноса на компанията към усилията ни за възпитаване у младежите на отношение и поведение ценящи, съхраняващи и опазващи природния ресурс на Земята. Благодарение на Лятната академия учениците получават поддържаща подкрепа за развиването на своите екологични идеи и представянето им на техните общности.

За съжаление не всички могат да спечелят призовите места. Както сподели един от членовете на журито: „Признавам си, беше ми много трудно, големи дилеми, голямо чудене“. Всички идеи заслужаваха да бъдат поощрени.

В тази връзка, екипът на Сдружение „Екосистем Юръп“ предлага поощрителна награда за всички участници. През идната учебна година (2019/2020) предлагаме да гостуваме като ваши ментори в кръжоците по природни науки или в други форми на извънкласни дейности. Така ще можем да споделим част от съдържанието на Лятната академия, както и нови знания по темата със стойността на природата за качество на живот, в частност в градовете.

А ето и кратки резюмета на призовите идеи от конкурса и техните автори.

 „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин с проект: „Водата е живот! Пазете живота!“

Учениците представиха оригинална идея, насочена към съхраняването на жизненоважен природен ресурс, като едновременно с това предложиха и възможност за информиране на обществеността и участието ѝ в опазване чистотата на водата. Идеята на учениците е за създаване на робот – „плаващ понтон“, който ще има за цел да пречисти водата. Роботът ще извършва два вида дейности: анализ на замърсеността на водата, посредством автоматизирана станция; и, задържане на плаващите на повърхността пластмасови отпадъци, посредством специална мрежа.

Национална художествена гимназия, гр. Пловдив с проект: „Think fast

Учениците обръщат внимание на скоростта на производството и потреблението на продуктите днес. Тенденции, които изправят човечеството пред глобален екологичен проблем. Според младежите въпросът се нуждае както от поемането на лична отговорност от всеки човек, така и от цялостна промяна на ценностите на хората за търсене на устойчиво равновесие между живите същества на Земята. Решението, което предлагат е посредством електронна игра да информират и да насърчават потребителите да действат отговорно. Играта си поставя за цел да даде информация по три основни въпроса. Първо, причинителите на замърсяване, не само екологично опасни производства, но и маркетингови стратегии и навици на потребление, които имат както дългосрочен, така и непосредствен негативен ефект върху природата. Второ, ефектите върху живите организми от замърсяването. И трето, възможностите за опазване на природата – продуктови и промишлени решения, способи за рециклиране, достъпни за всеки човек.

ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай с проект: „Пази природата! Живей чисто!“

Учениците са убедени, че бъдещето на планетата е в техните ръце и ако не се заемат веднага, утре ще е късно. Идеята им е да намерят приложение на голямото количество трева, което се генерира при косеното в града и представлява органичен „отпадък“. Учениците искат да създадат компостер, който да зареждат с окосената трева и така да произвеждат органичен тор. С помощта на тора ще обогатяват градинките и дръвчетата в двора на училището. Така, не само ще оползотворяват един „отпадък“, но и ще допринасят за създаването на повече зелени площи, което означава и по-чист въздух.

Клуб „Екопулс“ към основно училище „Йордан Йовков“, гр. Каварна с проект: „Водораслите – енергия на бъдещето“

Учениците имат идея за получаване на енергия с нулеви въглеродни емисии. Според учени, с чиито трудове са се запознали, водораслите са най-перспективната суровина за производство на биогорива. Учениците предвиждат използването на водорасли от Черно море, които се изхвърлят на брега. Често пъти те не се прибират навреме. Гниенето им замърсява плажната ивица, предизвиква развъждането на комари и други насекоми. Отделя се и неприятна миризма. Водораслите имат много по-голяма производителност от използваните в момента маслодайни култури за производство на биогорива. А именно, 100 пъти по-голяма от рапичното масло и 10 пъти по-голяма от палмовото масло. Освен това, при растежа си водораслите произвеждат повече кислород, което е допълнителна полза.

СУ „Васил Левски“, гр. Пловдив с проект: „Екобот“

На път за училище младежите са провокирани от множеството опаковки от храни и напитки, найлонови торбички, фасове от цигари изхвърлени в околната среда. Идеята им е за създаване на уред за рециклиране на пластмасови отпадъци. След като човек изхвърли пластмасов отпадък в този уред, на малък екран се изписва неговата стойност, собственикът на отпадъка може да я получи като: направи дарение за благотворителна кауза; получи торбичка за многократно ползване, изработена от екологични материали; получи QR code ваучер, който да послужи за намаление при пазаруване в местните търговски обекти.

ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна с проект: „Човека и гората“

С този проект се обръща внимание на опазването на гората, защото ако я унищожаваме и човекът ще бъде застрашен от изчезване. Предлага се с част от отгледаните фиданки в гимназията в града да бъдат организирани залесителни мероприятия.  Споделя се разочарованието, че зелените площи се заемат от гъсто застоени жилищни сгради, магазини, търговски вериги, че защитни зелени пояси в крайградските зони също се унищожават, за да се усвоят терените за строителство. Проектът цели да се изгради система, която да информира хората от ползите и вредите, които настъпват от унищожаването на почвите, растенията, водите, а от там и на въздуха и да се провокира непримиримост към всяко посегателство към природата.

Сподели: