19-02-2015
ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАГЛАСИТЕ И НАЧИНИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ НПО СЕКТОРА, БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЕТО

С цел да търсим най-добрите начини за работа с и между образование, бизнес и НПО секторите, сме подготвили няколко въпроса. През следващите седмици, до 13.03.2015, ще събираме вашите отговори, като анализа ще бъде публикуван в доклад, който ще можете да намерите тук.

Можете да отговорите на въпросите ни на следния линк:

https://www.surveymonkey.com/s/ZKHYQRS
Проучването е част проект „Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“ финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

logo-triple

Сподели: