31-03-2015
ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАГЛАСИТЕ И НАЧИНИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ НПО СЕКТОРА, БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЕТО

Проучване, проведено от Фондация на бизнеса за образованието (ФБО), имаше за цел да установи нагласите, нуждите и интересите на всяка от страните в това взаимодействие като част от проект „Изграждане на капацитета на Сдружение „Екосистем Юръп“. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Резултати от проучването можете да изтеглите от интернет страницата на ФБО ето тук.

Сподели: