13-03-2015
ПОКАНА за провеждане на Общо събрание на Сдружение „Екосистем Юръп“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО,

По инициатива на УС на сдружението се свиква извънредно заседание на Общото събрание на сдружението при следния дневен ред:

1.Избор на нов член на УС на сдружението на мястото на Камен Константинов Чипев, починал на 8 март 2015г.

Общото събрание ще се проведе в офиса на сдружението в град София, ул. „Юрий Венелин“ №7, ет. 1 от 10 часа на 13 април 2015 г.

Сподели: