16-05-2016
ПЕДАГОГИЧЕСКА РАМКА НА ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА

Здравейте приятели,

През месец април тази година завършихме процеса по разработване на педагогическата рамка на образователните пакети – продукт на проекта ни Зелени предприемачи Европа. Документа можете да изтеглите оттук.

В следващите месеци ще работим върху черновата на пилотната част от образователните пакети, която ще можем да ви представим през ноември и да поработим заедно през новата учебна година.

Благодарим на всички, които ни помогнаха с проучването на нуждите и обратната връзка по педагогическата рамка.

Бъдете здрави и позитивни. Има много добри новини, а имането на още повече зависи от самите нас!

Пътят ни показват звездите, не стереотипите!

Сподели: