12-03-2018
НАЧАЛО НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАШАТА ИДЕЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕН/СОЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ Е …“

Защо е този конкурс?

Не малко училища в България работят отдадено и качествено в изпълнение на своята обществена роля, а именно да подготвят учениците за следващите етапи от тяхната лична и професионална реализация; за предизвикателствата, които ги очакват в утрешния ден.

Не малко училища работят по иновативни програми и проекти стремейки се да не изостават от тенденциите в съвременното образование и, използвайки най-доброто от българските образователни традиции и опит,  да предлагат обучение адаптирано към очакваните условия на живот в съвременния свят.

Всички те заслужават да бъдат представени на всички нас – обществото и бизнеса в България.

Какво е този конкурс?

Идеята на организирания от Сдружение „Екосистем Юръп“ ученически конкурс е да даде сцена за представяне на резултатите от работата в и извън класните стаи на тези будни и вдъхновени директори, учители и ученици; да награди най-успешните ученически проекти тогава, когато те са насочени към решаване на социални или екологични проблеми.

Последното е и единственото ограничение, което поставяме пред участниците с темата: „Нашата идея за решаване на екологичен/социален проблем е …“.

Темата е отворена, което дава свобода за Вашето творчество и интерпретация.

Кога трябва да сте готови?

Началото е дадено – 12 март 2018 г., а времето, което имате за работа е до 18 май 2018 г.!

Какви са наградате?

Преди всичко – наградите са две!

Най-добрите 6 (шест) отбора взели участие в Конкурса печелят участие във Фестивала „Младежкото екологично и социално предприемачество и Ние“, който ще се проведе на 8 и 9 юни 2018 г. в гр. София.

Най-добрите 3 (три) отбора от представилите се на Фестивала печелят участие в Лятна академия „Обучение за бъдещето“, която ще се проведе от 1 до 5 юли 2018 г. в село Очиндол, Врачанско. Лятната академия е едноседмично зелено училище, на което учениците усъвършенстват знанията и уменията, които са им помогнали да спечелят това участие.

Още информация ще намерите в картинките под тази статия 🙂

Очакваме Ви!!

Сподели: