20-05-2017
ЖЕЛАЕТЕ ДА „ОЗЕЛЕНИТЕ“ ВАШИЯ ХОТЕЛ?

Това не означава единствено добър дизайн от вашия ландшафтен архитект. Озеленяването е синоним устойчивост, а тя на свой ред е чудесно прилагателно към туризма.

Устойчивият туризъм се насърчава все повече и повече през последните години, поради нарастващата загриженост към опазването на природата на различни индустрии по света.
Проучванията показват, че пътуващите предпочитат компании, които внедряват зелени или екологични практики в своите операции. Тенденцията показва, че все повече пътуващи очакват, че туристическите фирми и хотелите ще станат екологично устойчиви по същия начин, по който очакват безплатна Wi-Fi връзка в хотели или онлайн регистрация за пътуване с въздушен транспорт.

Ако искате да подобрите екологичната устойчивост на вашия хотел, да създадете уникално преживяване и да привлечете повече туристи, свържете се с нас, благодарение на нашия вълнуващ проект за трансфер на еко иновации ние можем да ви помогнем. За контакт: milena@ecosystemeurope.org

Повече информация можете да намерите в информационната ни брошура (на английски език).

Сподели: