15-10-2016
Европейска нощ на учените в Русе

На 30 септември тази година, в град Русе и в още 200 града в Европа, се проведе Европейската нощ на учените.

Събитието има за цел да разкаже за науката на достъпен език, да ни помогне да разпознаем научните постижения във всекидневния живот, да видим ролята на учените, като подкрепящи обществото личности. И не на последно място, да добави към празничния и културно-социален живот в градовете.

Под формата на работно ателие представихме фрагменти от актуална разработка на учебно помагало за извънкласни дейности на тема „свят-природа-предприемачество-ценностна система-дизайн-бъдеще„. Вярваме, че се получи добре и благодарим на включилите се ученици и учители. Опита от преживяното вече използваме в развиването на учебната ни програма.

Благодарим и на организаторите от Русенска Търговско-Индустриална Камара за покана за участие и ги поздравяваме за цялостната организация на събитието.

До нови срещи!

Сподели: