10-03-2017
Джуниър Ачийвмънт България с представяне на обучение по зелено предприемачество

“Когато обичаш това,
 което правиш,
ти предаваш това чувство,
това поведение,
тази решимост,
тази любов,
навсякъде,
около себе си.”
Аиртон Сена

Мисля, че думите на великия бразилец чудесно описват работата на Джуниър Ачийвмънт България по новото им учебно съдържание за зелено предприемачество.

Поздравления за чудесните услуга и продукт!

В съдържание от 36 урока ще намерите споделени идеите, заложени и в нашето помагало „Зелени предприемачи“. Идеи насочени към овластяване на младите хора в подготовката им за поемане на отговорност към собственото бъдеще; към вдъхновяване и стимулиране на предприемаческото мислене и действие.

Когато говорим за зелено предприемачество ние изследваме природата като „модел, мярка и ментор“*. В двата обучителни продукта ще намерите взаимно подкрепящи се и разнообразни теми, допълнени с многообразие от практически ориентирани дейности. Естествено е подходът ни да се основава на принципите на работа на природата, в случая „разнообразието дава сила“, а тази сила е в полза на най-ценния актив – младите хора в България. Освен това, така предлагаме на учителите широк набор от взаимно допълващи се инструменти, което следва да ги улесни в интегриране на предлаганото новаторско съдържание в преподавателската практика.

Надявам се, че примерът на нашите организации, а именно сътрудничество и подкрепа за постигане на висшите цели на образованието, ще вдъхнови и преподавателите по различни предмети да работят заедно, използвайки междупредметните връзки, заложени в обучителните ни продукти, което ще ги превърне в носителите на промяна, новаторите и будителите, от които днес толкова много се  нуждае образователната ни система.

В заключение, представянето бе чудесно събитие, на което никой не спомена проблемите, които стоят пред образованието в България, а те на са малко. Всички гости мислеха и говореха за възможности, така както го прави всеки успешен предприемач.

На добър час!

*Формулировката е заимствана от Biomimicry Institute, САЩ.
Сподели: