27-08-2017
В ОЧАКВАНЕ НА YOUNESSES …

YOUNESSES е словосъчетание на думите youth (младост) и businesses (бизнеси), което насочва към връзките между училището и професионалния свят.

YOUNESSES е име, което носи желанието за свобода и успехи, привързаността към красотата и философията. Име, което предполага силна интуиция и стремеж към открития, което търси промяна и стимулира културното развитие, политическия и обществен ангажимент, и въображението на човека.

YOUNESSES е платформа, която се стремим да създадем, за да демонстрираме необходимостта от системна промяна в образованието, възможностите за ангажиране с пълноценен обучителен процес и силата на всеки човек да мисли критично и да генерира решения на проблемите.

Но най-вече, YOUNESSES е изява на интелекта и творчеството на младите хора, в определяне предизвикателствата на утрешния ден и в генериране на предприемачески идеи за превръщането им във възможности. Изява, в чиято подготовка те сами ще определят нуждите си от знания и умения и ще се обърнат към професионалния свят за подкрепа.

Ако ви се струва, че YOUNESSES си струва, то можете да получите повече информация на адрес: younesses.org.

Приятно пътешествие!

Сподели: