Проект: Сигурност за туризма: устойчивостта като инструмент за възстановяване на малкия туристически бизнес: екологична и социална отговорност в туризма
Описание:

Въпреки усилията на правителствата да подкрепят възстановяването от пандемията, туристическата индустрия в световен мащаб отбелязва силен спад в сравнение с нивата отпреди кризата. Като се има предвид големият дял от БВП, който туристическата индустрия допринася за много европейски икономики, от решаващо значение са допълнителните усилия които да осигурят на индустрията персонализираната подкрепа, необходима за устойчиво възстановяване. Настоящият проект отговаря на тези потребности, чрез разработването на пакет с препоръчителни инициативи за насърчаване на екологичното възстановяване на хотелиерската индустрия, включващ препоръки за хотелиерите относно поведенчески и технически мерки за създаване на бърз ефект върху разходите и прилагане на правилата за хигиена и безопасност в ежедневната им дейност, както и поетапен подход за улесняване на прилагането на мерки за намаляване на емисиите на парникови газове. Надяваме се, че повишаването на квалификацията и използването на цифрови решения ще предложат съществена помощ на собствениците на малки предприятия, за да превърнат туристическия си продукт и услуга в уникално устойчиво преживяване.

Периодът до пълното възстановяване на туристическия сектор, въпреки че е труден и несигурен, може да се разглежда и като подготвителен период за преход към обновения облик на туризма. Този период на възстановяване предлага възможност за приспособяване към развитията и тенденциите в отрасъла, които вече бяха очевидни преди COVID-19, като например

  • нарастващият интерес към устойчивия туризъм,
  • цифровизацията на туристическото преживяване и
  • повишеното значение на автентичността и адаптирането към личните нужди на пътуващите.

http://suretotourism.eu


Начална дата:  01/11/2022

Крайна дата:  31/10/2024


Финансиране: 

Сподели: