Place Out!

Place OUT! е инициатива, насочена към повишаване на младежката активност и лидерство в извънградските райони в ЕС. Чрез прилагането на градското възстановяване – концептуална рамка, насочена към подобряване на физическите и екологичните аспекти на районите – инициативата има за цел да увеличи прилагането на генеративни, ръководени от младите хора политики за устойчиво възстановяване на селските… ОЩЕ

Зелени умения за бъдещия туризъм

В последно време вниманието към устойчивото развитие все повече нараства. Европейския съюз  посвещава голяма част от средствата си за екологичен и зелен преход, а новата Европейска зелена сделка предоставя план за действие за превръщане на икономиката на ЕС в устойчива,  и в съответствие с целите за устойчиво развитие от Програмата до 2030 г. За да… ОЩЕ

Сигурност за туризма: устойчивостта като инструмент за възстановяване на малкия туристически бизнес: екологична и социална отговорност в туризма

Въпреки усилията на правителствата да подкрепят възстановяването от пандемията, туристическата индустрия в световен мащаб отбелязва силен спад в сравнение с нивата отпреди кризата. Като се има предвид големият дял от БВП, който туристическата индустрия допринася за много европейски икономики, от решаващо значение са допълнителните усилия които да осигурят на индустрията персонализираната подкрепа, необходима за устойчиво… ОЩЕ

Дигитално разказване на истории в туризма

Туризмът е сред основните двигатели на социално-икономическия напредък и допринася за заетостта и икономическия растеж, както и за овластяването на селските, периферните и по-слабо развитите райони.

Проектът има за цел да даде възможност на работещите в туризма да развият:

умения за създаване на истории: цифрови умения за разказване на истории за социалните медии и други… ОЩЕ

1 2 3