С ВАС МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО

Целта на проекта WITH4LESS е да създаде ново общество от активни участници в туристическия бранш, като развие у тях нови умения, които да подкрепят клиенти/туристи, микропредприятия, МСП, служители на компании и доставчици на услуги (публични и частни), за активно участие в зелената трансформация чрез прости и ефективни действия.

Новите участници в този процес са „Съветници… ОЩЕ

NBS Академия

Проект NBS Академия Целта на проекта е създаване на условия за обмяна на практики между обучители на учители, учители, създатели на образователни политики и образователни експерти, чиято работа е разработване и пилотиране на обучителни програми развиващи компетентностите, заложени в концепцията Образование за устойчиво развитие и свързани с природно-базирани решения.

Мисия Мисията на проекта е да… ОЩЕ

Place Out!

Place OUT! е инициатива, насочена към повишаване на младежката активност и лидерство в извънградските райони в ЕС. Чрез прилагането на градското възстановяване – концептуална рамка, насочена към подобряване на физическите и екологичните аспекти на районите – инициативата има за цел да увеличи прилагането на генеративни, ръководени от младите хора политики за устойчиво възстановяване на селските… ОЩЕ

Зелени умения за бъдещия туризъм

В последно време вниманието към устойчивото развитие все повече нараства. Европейския съюз  посвещава голяма част от средствата си за екологичен и зелен преход, а новата Европейска зелена сделка предоставя план за действие за превръщане на икономиката на ЕС в устойчива,  и в съответствие с целите за устойчиво развитие от Програмата до 2030 г. За да… ОЩЕ

1 2 3 4