Зелени умения за бъдещия туризъм

В последно време вниманието към устойчивото развитие все повече нараства. Европейския съюз  посвещава голяма част от средствата си за екологичен и зелен преход, а новата Европейска зелена сделка предоставя план за действие за превръщане на икономиката на ЕС в устойчива,  и в съответствие с целите за устойчиво развитие от Програмата до 2030 г. За да… ОЩЕ

Сигурност за туризма: устойчивостта като инструмент за възстановяване на малкия туристически бизнес: екологична и социална отговорност в туризма

Въпреки усилията на правителствата да подкрепят възстановяването от пандемията, туристическата индустрия в световен мащаб отбелязва силен спад в сравнение с нивата отпреди кризата. Като се има предвид големият дял от БВП, който туристическата индустрия допринася за много европейски икономики, от решаващо значение са допълнителните усилия които да осигурят на индустрията персонализираната подкрепа, необходима за устойчиво… ОЩЕ

Дигитално разказване на истории в туризма

Туризмът е сред основните двигатели на социално-икономическия напредък и допринася за заетостта и икономическия растеж, както и за овластяването на селските, периферните и по-слабо развитите райони.

Проектът има за цел да даде възможност на работещите в туризма да развият:

умения за създаване на истории: цифрови умения за разказване на истории за социалните медии и други… ОЩЕ

ГРАДСКА НАУКА – ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ПОДКРЕПА НА ГРАДСКАТА СРЕДА!

Над 70% от българите живеят в градове. Качеството на живот, което предлагат, е изключително важно за привличане и задържане в града на активни млади хора, предприемачи, туристи и най-вече … … жители. Същевременно, градовете са с най-голям дял в енергийното потребление и генерирането на парникови газове, със значимо въздействие върху всички компонентите на околната среда…. ОЩЕ

1 2 3