В годините на професионалното си израстване екипът ни е провеждал обучения на учители, ученици, предприемачи, чиновници, граждани и просто любопитни хора.

Обученията за учители постепенно ангажираха голяма част от ресурса и вниманието ни. В тази работа намираме особен смисъл, защото всеки един учител, до когото достигнем означава възможност за общуване с 20 деца или младежи, а това е залог, който би бил повече от любопитен за всеки търсач на силни усещания.

Естествено продължение на работата са обученията ни за ученици, които провеждаме като летни академии, наречени „Предприемачи за бъдещето“. При тези едноседмични срещи с и сред природата ние преподаваме следвайки новаторска и авторска педагогика, която превръща ученето в пътешествие към себе си и възможност за свободна изява на възгледи, интелект и творчество.

Освен това, срещите с учители и ученици са и възможност да споделим надеждите си и вдъхновението, че работата ни има смисъл, защото е в подкрепа на другия, а оттам и на всички, които формираме облика на нашето обществото. А ние настояваме, че този облик е важен за това, което рано или късно назоваваме, като щастие. Той е важен и за реализацията на младите хора, а те искат не искат прекарват един значим и значителен, за формирането им (или не) като личности, момент в училище. Обученията за нас са възможност този момент да бъде смислен за всички участници.

Освен с учители и ученици, в последните няколко години работим и с представители на туристическия бранш, представяйки им философията и инструментите за намаляване на екологичното въздействие на техния бизнес. Достигнем ли до един хотелиер, например, имаме възможност да споделим природосъобразния живот с много гости, а оттам насетне отново участваме във формирането на онзи облик.

Надяваме се да се срещнем в някоя от нашите инициативи.

На добър час!

Процесът по кандидатстване основно касае организираните обучения в Испания (по линия на програма Еразъм +, КД1, Мобилности на училищен персонал), за които можете да намерите повече информация в английската част на сайта ни (COURSES).

Нашият екип може да ви помогне в подготовката на формуляра за кандидатстване по програма Еразъм +, КД1, Мобилности на училищен персонал. Моля свържете се с нас, ако такава подкрепа е необходима.

За обученията на учители и ученици, които провеждаме в България можете да научите повече от информацията в следващите полета, като е достатъчно и да се свържете с нас по електронна поща (stoyan@ecosystemeurope.org), за да получите необходимата актуална информация.

За обученията в сферата на туризма е достатъчно да се свържете с нас по електронна поща (milena@ecosystemeurope.org) и ще получите необходимата актуална информация.

Уважаеми учители, директори, колеги и приятели,

Тези редове са посветени на материали, които подготвихме за вас с цел да ви представят методологията и съдържанието на помагалото ни за извънкласни дейности „Градска наука“.

Надяваме се, че изложеното ще ви позволи да добиете достатъчна представа за помагалото и възможностите, които предоставя за организиране на научно-кръжочната работа или друга форма на проектно-базирано обучение или извънкласни дейности.

Материалите са предвидени за самоподготовка, а нашият екип е на разположение за по-подробно обсъждане на възможностите за работа с помагалото във вашия клас.

Материалите са представени като .pdf текстови файлове и видео. Част от видео материалите отразява елементи от обучението, което провеждаме на живо с колегите, когато това е възможно. Друга част представя повече информация по темите на помагалото (засега само на английски език).

Информация ще добавяме до края на месец август 2020 г., така че можете да проверявате на ново съдържание.

Обучителните модули на помагалото можете да изтеглите от страницата Проекти, Градска наука, най-долу, след представянето на проекта. Използвайте фаловете с NOVO! в заглавието.

Бъдете здрави и уверени.

С поздрав!

ВЪВЕДЕНИЕ В ГРАДСКА НАУКА (ЧАСТ 1)

ВЪВЕДЕНИЕ В ГРАДСКА НАУКА (ЧАСТ 2)

С ДЪРВЕТАТА НАПРЕД ЗА НАШИЯ ГРАД!

ДА СЕ ХРАНИМ, БЕЗ ДА ХАБИМ!

СТИГА ВЕЧЕ С ТЕЗИ БОКЛУЦИ!

ЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТИЧНО РАВНОВЕСИЕ!

ПРАКТИКА ОТ ГРАДСКА НАУКА 🙂

СОФИЙСКИ ПАНАИР НА НАУКАТА 🙂

ГРАДОВЕ И ПРИРОДЕН КАПИТАЛ (НА АНГЛИЙСКИ)

ПРИКЛЮЧИЛО ОБУЧЕНИЕ – ОБУЧИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЕКЦИЯ ПРОЕКТИ – „ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА“.

В началото на учебната 2017/2018 г. организираме и провеждаме обучение за учители от гимназиален етап по проекта ни „Зелени предприемачи Европа“.

Учебната програма е за тематично продължаващо образование на педагогическите специалисти с общ хорариум 16 учебни часа и 1 квалификационен кредит. Удостоверенията за успешното преминаване на обучението се издават от Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски”.

Обобщената програма на обучението можете да изтеглите файловете по-долу.

Графикът за провеждане на обученията можете да изтеглите файловете по-долу.

Насоките за задачите за самостоятелна работа можете да изтеглите файловете по-долу.

Формулярът за попълване на резултатите от самостоятелната работа можете да изтеглите файловете по-долу.

Очакваме ви с нетърпение!!! А както виждате в графика на обученията, този път има и допълнителна изненада.

Модерните общества се нуждаят от нов и по-добър дизайн на системите, които създадоха неравенствата в днешния свят. Хората трябва да възобновят своя контакт с природата, да се поучат от нейните модели и стратегии, за да намерят пътя към един балансиран свят.

Целта на Лятна академия „Предприемачи за бъдещето” е да предостави нови възможности на учениците в разбирането за света, който ни заобикаля. Да създаде възможности за трансформиране на педагогически практики и подходи в съвременни такива и да създаде възможности за младите хора да осмислят екологичните, социални и икономически предизвикателства на днешния ден, както и да създават, чрез нов дизайн, предприемачески решения, насочени към постигането на едно желано бъдеще.

Ние разглеждаме обучението по предприемачество не единствено като процес, който развива знания, умения и компетентности за започване на бизнес. Смятаме, че то е и подготовката, която е необходима на съвременните млади хора за поемане на отговорност за житейския избор, който всеки човек  прави или му предстои да направи.

Вярваме, че поемането на отговорност за обкръжаващата ни среда, за това кои сме и какво правим, ще ни помогне да открием възможностите за личностна и професионална реализация. Позитивната ни нагласа при ангажиране с дейности и начинания също е фактор, който, според нас, определя предприемачество.

Летните академии провеждаме през месец юли. За провеждането им всяка година търсим финансиране, което е в размер на 10000 лева за 15 участника на възраст 14-16 години (академията е напълно безплатна за участниците).

През 2017 година кампанията ни за осигуряване на средствата не беше успешна.

През 2018 година проведохме Лятна академия с победителите в Национален училищен конкурс „Нашата идея за решаване на екологичен/социален проблем е …“. Конкурсът завърши с Фестивал „Младежкото екологично и социално предприемачество и ние“, осъществен с финансовата подкрепа на VIVACOM Регионален грант. Най-добрите отбори от конкурса и фестивала получиха наградата участие в Лятната академия, която бе осъществена с финансовата подкрепа на Софийска вода АД, част от VEOLIA. Огромно благодарим за покрепата!

През 2019 година проведохме Лятна академия с победителите в Националния училищен конкурс „Защо е ценна природата за нашия град – кои са предизвикателствата и какво е нашето решение“, част от Инициативата „Екообщина“ на Френското посолство в България. Лятната академия отново бе осъществена с финансовата подкрепа на Софийска вода АД, част от VEOLIA. Огромно благодарим за покрепата, за втора поредна година!

Нова информация в секцията публикуваме всяка пролет и есен, а 2020 е „нулева“ година – причинена от пандемията COVID-19.

Нека бъдем здрави и не само физически, а и в мислите, чувствата, думите и действията си, нека научим своите уроци от това нелеко преживяване и бъдем по-смислени за себе си и живота в утрешния ден, (ако сме пропускали тези неща досега).