В годините на професионалното си израстване екипът ни е провеждал обучения на учители, ученици, предприемачи, чиновници, граждани и просто любопитни хора.

Обученията за учители постепенно ангажираха голяма част от ресурса и вниманието ни. В тази работа намираме особен смисъл, защото всеки един учител, до когото достигнем означава възможност за общуване с 20 деца или младежи, а това е залог, който би бил повече от любопитен за всеки търсач на силни усещания.

Естествено продължение на работата са обученията ни за ученици, които провеждаме като летни академии, наречени „Предприемачи за бъдещето“. При тези едноседмични срещи с и сред природата ние преподаваме следвайки новаторска и авторска педагогика, която превръща ученето в пътешествие към себе си и възможност за свободна изява на възгледи, интелект и творчество.

Освен това, срещите с учители и ученици са и възможност да споделим надеждите си и вдъхновението, че работата ни има смисъл, защото е в подкрепа на другия, а оттам и на всички, които формираме облика на нашето обществото. А ние настояваме, че този облик е важен за това, което рано или късно назоваваме, като щастие. Той е важен и за реализацията на младите хора, а те искат не искат прекарват един значим и значителен, за формирането им (или не) като личности, момент в училище. Обученията за нас са възможност този момент да бъде смислен за всички участници.

Освен с учители и ученици, в последните няколко години работим и с представители на туристическия бранш, представяйки им философията и инструментите за намаляване на екологичното въздействие на техния бизнес. Достигнем ли до един хотелиер, например, имаме възможност да споделим природосъобразния живот с много гости, а оттам насетне отново участваме във формирането на онзи облик.

Надяваме се да се срещнем в някоя от нашите инициативи.

На добър час!

Процесът по кандидатстване основно касае организираните обучения в Испания (по линия на програма Еразъм +, КД1, Мобилности на училищен персонал), за които можете да намерите повече информация в английската част на сайта ни (courses).

Нашият екип може да ви помогне в подготовката на формуляра за кандидатстване по програма Еразъм +, КД1, Мобилности на училищен персонал. Моля свържете се с нас, ако такава подкрепа е необходима.

За обученията на учители и ученици, които провеждаме в България можете да научите повече от информацията в следващите полета, като е достатъчно и да се свържете с нас по електронна поща (stoyan@ecosystemeurope.org), за да получите необходимата актуална информация.

За обученията в сферата на туризма е достатъчно да се свържете с нас по електронна поща (milena@ecosystemeurope.org) и ще получите необходимата актуална информация.

През календарната 2018 г. организираме и провеждаме квалификацинно обучение за учители от гимназиален етап.

Учебната програма е за тематично продължаващо образование на педагогическите специалисти с общ хорариум 16 учебни часа и 1 квалификационен кредит. Удостоверенията за успешното преминаване на обучението се издават от Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски“.

Цената на обучението е 60 лева за участник, ако обучението се провежда в град София. За други градовете цената зависи от броя участници, но не може да надвишава 80 лева.

Обучението си е поставило две цели, които се постигат паралелно. От една страна, учителите биват запознати с практически инструменти за извънкласни дейности, а от друга страна, тези практически примери представят общата рамка на проектно базираното обучение, преподаването и оценяването на ключови компетентности, използването на възможностите за осъществяване на междупредметни връзки в обучителни процес, включването на реални примери от професионалния свят и още възможности за изпълнение на съвременни изисквания към обучението и образованието.

Обучението е разделено на 2 части (част 1 – самостоятелна работа и част 2 – обучение лице в лице). Започва се със задачите за самостоятелна работа, като е необходимо всеки записал се участник да ги изпълни в срок най-малко 3 работни дни преди началото на обучението в съответния град.

Обобщената програма на обучението можете да изтеглите файловете по-долу.

Очакваме ви с нетърпение!!!

ПРИКЛЮЧИЛО ОБУЧЕНИЕ – ОБУЧИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЕКЦИЯ ПРОЕКТИ – „ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА“.

В началото на учебната 2017/2018 г. организираме и провеждаме обучение за учители от гимназиален етап по проекта ни „Зелени предприемачи Европа“.

Учебната програма е за тематично продължаващо образование на педагогическите специалисти с общ хорариум 16 учебни часа и 1 квалификационен кредит. Удостоверенията за успешното преминаване на обучението се издават от Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Св. Климент Охридски”.

Обучението си е поставило две цели, които се постигат паралелно. От една страна, учителите биват запознати с помагало за извънкласни дейности „Зелени предприемачи Европа“, а от друга страна, този единичен практически пример представя общата рамка на проектно базираното обучение, преподаването и оценяването на ключови компетентности, използването на възможностите за осъществяване на междупредметни връзки в обучителни процес, включването на реални примери от професионалния свят и още възможности за изпълнение на съвременни изисквания към обучението и образованието.

Обучението е разделено на 2 части (част 1 – самостоятелна работа и част 2 – обучение лице в лице). Започва се със задачите за самостоятелна работа, като е необходимо всеки записал се участник да ги изпълни в срок най-малко 3 работни дни преди началото на обучението в съответния град.

Обобщената програма на обучението можете да изтеглите файловете по-долу.

Графикът за провеждане на обученията можете да изтеглите файловете по-долу.

Насоките за задачите за самостоятелна работа можете да изтеглите файловете по-долу.

Формулярът за попълване на резултатите от самостоятелната работа можете да изтеглите файловете по-долу.

Очакваме ви с нетърпение!!! А както виждате в графика на обученията, този път има и допълнителна изненада.

Модерните общества се нуждаят от нов и по-добър дизайн на системите, които създадоха неравенствата в днешния свят. Хората трябва да възобновят своя контакт с природата, да се поучат от нейните модели и стратегии, за да намерят пътя към един балансиран свят.

Целта на Лятна академия „Предприемачи за бъдещето” е да предостави нови възможности на учениците в разбирането за света, който ни заобикаля. Да създаде възможности за трансформиране на педагогически практики и подходи в съвременни такива и да създаде възможности за младите хора да осмислят екологичните, социални и икономически предизвикателства на днешния ден, както и да създават, чрез нов дизайн, предприемачески решения, насочени към постигането на едно желано бъдеще.

Ние разглеждаме обучението по предприемачество не единствено като процес, който развива знания, умения и компетентности за започване на бизнес. Смятаме, че то е и подготовката, която е необходима на съвременните млади хора за поемане на отговорност за житейския избор, който всеки човек  прави или му предстои да направи.

Вярваме, че поемането на отговорност за обкръжаващата ни среда, за това кои сме и какво правим, ще ни помогне да открием възможностите за личностна и професионална реализация. Позитивната ни нагласа при ангажиране с дейности и начинания също е фактор, който, според нас, определя предприемачество.

Летните академии провеждаме през месец юли. За провеждането им всяка година търсим финансиране, което е в размер на 10000 лева за 15 участника на възраст 14-16 години (академията е напълно безплатна за участниците).

През 2017 година кампанията ни за осигуряване на средствата не беше успешна, като тя включваше кандидатстване към фондовете или програмите на MCFEA, Виваком, Община Русе, Министерство на младежта и спорта.

Нова информация в секцията публикуваме всяка пролет и есен. Очаквайте следващите новини през пролетта на 2018 година.