Проект Ключови думи Партньори Година/финансиране
ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ В КОРПОРАТИВНАТА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ НЕМСКИ ТУРОПЕРАТОРИ КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ

Основната цел на проекта е подпомагане създаването на устойчиви туристически продукти в страните по поречието на река Дунав. Проектът окуражава развитието на туризъм, щадящ околната среда, като стимулира създаването на мрежа от доставчици на устойчиви продукти.

TourCert Германия

www.tourcert.org

2016 – 2020 Съфинансиран от German Federal Environmental Foundation (DBU)
Градска Наука

Учебно помагало за извънкласни дейности свързани със стойността на природата за качеството на живот в градовете: www.urbanscience.eu

Wild Awake (UK), Сдружение Екосистем Юръп (България), CREDA (Италия), UNEP/GRID (Полша), HRTA (Унгария), Children Environmental School (Латвия).

2018-2020, Erasmus +, КД2: Стратегически партньорства в училищното образование
Професия “Алпийски водач”

Разработване на стандарт за професионално обучение на алпийски водачи и съпътстващи онлайн обучителни материали (https://www.mont-guide.eu/)

Asociația Ghizilor Montani din România (Румъния), AITR – Italian Association for Responsible Tourism (Италия), Българската Асоциация на Водачите в Природна Среда (България), Еко Монд (България), Monterosa Academy (Италия), Professional Team Company (Румъния), Edufor (Румъния)

2017-2019, Erasmus +
Зелени идеи за туризма в Европа

Създаване на база данни за устойчиви екологични практики в хотелите, насочени към по-добро управление на потоците от вода, енергия, отпадъци, но също и зелени покупки, транспорт, комуникацията и социалната отговорност (http://greentourism.eu/)

Център за приобщаващо образование (България), Context (Финландия), SEI Tallin (Естония), Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев” (България)

2015-2018, Erasmus +
Зелени предприемачи Европа

Учебно помагало за извънкласни дейности по зелено предприемачество, обучения за учители, летни обучителни лагери за ученици: www.geelearning.org 

FSC (UK), Сдружение Екосистем Юръп (България), Фондация на бизнеса за образованието (България), Children Environmental School (Латвия), Focus Eco Center (Румъния); VITA XXI (Испания); други.

2015-2018, Еразъм+, КД2: Стратегически партньорства в училищното образование
HOMO RESPONSABILIS

Интерактивна игра, справедлива търговия, КСО, устойчиво развитие, обучение на учители, неформално образование, работа с училища.

Groupe One (Belgium), BEST (Austria), University of Lodz (Poland), Фондация ТАЙМ (България)

2011 – 2013 LLP - “Transfer of Innovation”
ЗЕЛЕН ОФИС

Обучение на обучители, въглероден отпечатък, екологична резултатност, офиси, състезание, награди.

KOVET (Hungary), Groupe One (Belgium), SEIT (Estonia), 21 Solutions (Belgium), EcoTrend (Romania), Umanotera (Slovenia), Фондация ТАЙМ (България)

2010 – 2013 LLP - “Thematic networks”
ПОСЛЕДНАТА СЕКУНДА

Документален филм за добри практики в България. Награди за най-добър филм и най-добра режисура. (Райново 2013)
филм.

Бъдеще (България), Cherry tree Ltd. (България)

2012 GEF-SGP
ПОУКИ ОТ ПРИРОДАТА

Кръгова икономика, Синя икономика, От люлка до люлка, образователни материали, обучение на учители, дейности за ученици.
www.lessonsfromnature.org

FSC (UK), Фондация ТАЙМ (България), Childrens Environmental School (Latvia), Focus Eco Center (Romania)

2010 – 2013 LLP - “Comenius”
ECOTIPS 2.0

Обучение на обучители, въглероден отпечатък, екологичен отпечатък, МСП, екологична резултатност.
ecotoolkit.eu

Фондация ТАЙМ (България), Groupe One (Belgium), SEIT (Estonia), NEC Cerknica (Slovenia), РТИК (България), 21 Solutions (Belgium)

2010 – 2012 LLP - “Transfer of Innovation”
TRAINEAST

Обучение на обучители, неформално образование, летни лагери, документален филм.

KOVET (Hungary), FormAtest (Romania), Фондация ТАЙМ (България)

2009 – 2011 LLP - “Transfer of Innovation”
EMAS EASY - MOVE IT!

Управление по околна среда (EMAS), МСП (туризъм), клъстери, обучение на консултанти, коучинг.

SEIT (Estonia), 21 Solutions (Belgium), Groupe One (Belgium), Фондация ТАЙМ (България)

2009-2012 CIP Eco-innovation
ВЪГЛЕРОДНИ ДЕТЕКТИВИ

Въглероден отпечатък, образователни материали, обучение на учители, дейности за ученици, състезание, мобилност.

BRE (UK), Фондация ТАЙМ (България)

2009-2013 Intelligent Energy for Europe
ОТ БЕДНОСТ КЪМ БЛАГОДЕНСТВИЕ

Образование за развитие, образователни материали, обучение на учители, дейности за ученици.

Field Studies Council (UK),
Фондация ТАЙМ (България)

2008-2011 EuropeAid

ПРОФ. ГЮНТЕР ПАУЛИ
Презентация на Синята Икономика, София, май 2013

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ „ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО“
с. Здравковец, юли 2013

HOMORESPONSABILIS – THE GAME
Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил, 2013.

ХАРМОНИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Любо ни разказва за Harmonica и предприемачеството, като приятелство, доверие, търпение, отговорност,  свързаност, април 2017

ПОСЛЕДНАТА СЕКУНДА
Документалният филм за екологията на масовото ни съзнание …