Проект: Зелени предприемачи Европа (GEE)
Описание:

В проект Зелени предприемачи Европа ще направим връзката между познаването на природния свят и предприемачеството, между преподаването извън класната стая и опита от реалния бизнес живот. Целта ни е да съберем необходимостта от зелена икономика и иновативното предприемачество, което развива възможностите за работа и възстановява природния капитал. С работата си ще помогнем на училищата в преподаването на ключови компетентности и умения на младите хора, необходими за поемането на активна роля в развитието на зелената икономика и сътрудничеството между училището и света на бизнеса.

В основата на зеленото предприемачество не е идеята за започване на бизнес, а тази за поемането на отговорност за житейския избор, който правим. Веднъж почувствали се отговорни за жизнената ни среда, кои сме и какво правим, ние можем да намерим пазарна реализация или пък по-устойчив процес в работата си. Именно това поведение към позитивни действия, за нас, определя зеленото предприемачество.

Проектът дава среща на познаването на природния свят и предприемаческите умения. Природният свят е модел, учител и мярка за устойчивост. Научавайки принципите, които го определят ние бихме могли да ги приложим към предприемачество, което да вдъхнови нови бизнес идеи и възможности за работа за зелена икономика.

За да бъде промяната възможна, учениците се нуждаят от нови знания и умения. Критична е промяна в мисленето от редукционизъм към холистичност. За да проектират устойчиви продукти и услуги за 21 век учениците ще се нуждаят от способността да мислят в системи, да видят общия план да свържат различните въздействия. Мислене за цялата система, а не за нейните отделни части, ще ни помогне да направим по-значим избор.

Уникалността на Зелени предприемачи Европа е в това, че чрез проекта ние ще окуражим холистичното мислене, ще синтезираме идеите рзглеждайки ги от различни перспективи, ще говорим за подходи на сътрудничество и създаване на междупредметни връзки. Целта ни е трансформиращо, не допълващо учене.


Начална дата:  01/09/2015

Крайна дата:  31/08/2018


Финансиране: 

Резултати: 

Подобряване капацитета на училищата за обучение по предприемачество.

Подобряване възможностите на учениците за развиване на предприемачески идеи, базирани на принципите на зелената (кръговата) икономика.

Стимулиране мотивацията на учениците за развиване на предприемачески идеи.

Развиване на компетентностите на учениците за участие в зелената (кръговата) икономика.

Развиване гражданските умения на учениците, чрез свързване на предприемаческите идеи с обществените ползи от тяхното реализиране.

Подобряване компетентностите и способностите на учителите за интегриране на предприемаческото мислене в учебните планове и програми.

Споделени дидактически ресурси за предприемачество за зелена (кръгова) за образователната система.

Подобряване разбирането ни за предприемачество за зелена (кръгова) и важността му за европейската икономика.


Продукти: 

Образователни пакети (вижте по-долу – модули)

Работа на терен (вижте по-долу – 6 дневно обучение)

Обучения на учители (вижте по-долу – програма)

Дни на предизвикателствата (свържете се с нас)

Добри практики (посетете сайта на проекта – geelearning.eu)

Зелени бизнес планове (участвали през 2018 г. в ученически конкурс „Нашата идея за решаване на екологичен или социален проблем е …“)

Връзки училище-бизнес (свържете се с нас)

Интернет страница (geelearning.eu)

Ето и продуктите, които вече можем да споделим с вас:

Сподели:
Проект: Зелени предприемачи Европа (GEE)

Здравейте приятели,

През месец април тази година завършихме процеса по разработване на педагогическата рамка на образователните пакети – продукт на проекта ни Зелени предприемачи Европа. Документа можете да изтеглите оттук.

В следващите месеци ще работим върху черновата на пилотната част от образователните пакети, която ще можем да ви представим през ноември и да поработим заедно през новата учебна година.

Благодарим на всички, които ни помогнаха с проучването на нуждите и обратната връзка по педагогическата рамка.

Бъдете здрави и позитивни. Има много добри новини, а имането на още повече зависи от самите нас!

Пътят ни показват звездите, не стереотипите!

Уважаеми приятели,

С удоволствие ви информираме, че завършихме работата си по първата част на учебно помагало „Зелени предприемачи“. Помагалото е подходящо за работа в 8-ми до 12-ти клас, като предлага междупредметни връзки по химия, биология, география, икономика, философия, предприемачество, както и вдъхновение за работа по учебно-тренировъчните фирми.

Напомняме ви, че предстои и разработване на втората му част, която ще представим в началото на следващата учебна година (2017-2018 г.), когато предстоят и обучения на учители за работа с помагалото.

В следните връзки можете да намерите модулите на първата част: модул 1, модул 2, модул 3, модул 4, модул 5. За да получите връзки към необходимите материали за провеждане на обучителните дейности, моля, свържете се с нас и ще ви ги изпратим допълнително.

Очакваме с нетърпение вашето мнение или препоръки по материалите …

На добър час!

Експедиция, защото:

 • се стремим към достижения новаторски,
 • сме пионери за трансформиране на училището в място творческо и пълноценно, в уютен храм на познанието,
 • сме на път.

С пролетно настроение ще се видим в:

 • Смолян – 16 март,
 • Велико Търново – 20 март,
 • Варна – 23 март,
 • Каварна – 24 март,
 • Видин – 27 март,
 • Лом – 28 март,
 • Русе – 6 април,
 • Вършец – 12 април,

Благодарим сърдечно на всички директори и учители, които отвориха вратите си за нас!

Ето и връзки към първата част на учебното помагало: модул 1, модул 2, модул 3, модул 4, модул 5.

В тази първа част ще изследваме модела на хранително-вкусовата промишленост, ще изследваме природния оборот на храната, ще се превърнем в дизайнери на безотпадъчни модели. Модата е тема на втората част на помагалото (готова през септември 2017 г.), а темата на третата – пазим за изненада!

До скоро!

Уважаеми директори, учители, обучители, колеги, приятели,

С голяма радост ви информираме, че работният вариант на новото ни помагало за новаторско обучение е завършен и сме готови за споделяне. За целта сме планирали кампания, която ще се проведе в периода 13 март – 14 април тази година.

Срещите за представянето му стават с предварително записване, а изискването е за поне 3-ма учители от училище/град/село. Срещите са с продължителност 3-4 часа. Записването става с попълване на регистрационна бланка. Връзка към бланката ще намерите в полето „ЖЕЛАЯ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ“ на постера, приложен тук.

Връзки към модулите на помагалото ще намерите най-долу в секция „Информация“.  Молбата ни е учителите да се запознаят със съдържанието на модулите предварително. На срещите ще ги обсъдим и ще представим „книга на учителя“, която съдържа необходимите за провеждане на обучителните дейности материали.

Повече подробности, както за помагалото, така и да представянето му ще намерите в приложените документи (постер, модули, регистрационна бланка), както и в секция „ПРОЕКТИ“, Зелени предприемачи Европа, на нашия сайт.

Вярвам, че представената разработка ще представлява интерес за вас.

Оставам на разположение за вашите въпроси,

Стоян

Проект: Зелени предприемачи Европа (GEE)
Event
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

С голяма радост ви информираме, че обучителната ни програма по проекта бе одобрена и ще можем да предложим 1 квалификационен кредит на включилите се учители.
Обученията предстоят в периода 18 септември - 31 октомври 2017 г., като ще обхванем най-малко градовете Видин, Русе, Варна, Бургас и София.
До нови срещи!

18/09/2017
Event
СТАРТИРАТ СРЕЩИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА

С голяма радост ви информираме, че работният вариант на новото ни помагало за новаторско обучение е завършен и сме готови за споделяне. За целта сме планирали кампания, която ще се проведе в периода 13 март – 14 април тази година.

Срещите за представянето му стават с предварително записване, а изискването е за поне 3-ма учители от училище/град/село. Срещите са с продължителност 3-4 часа. Записването става с попълване на регистрационна бланка, която можете да намерите в МЕНЮ "НОВИНИ", към секцията с проекта.

13/03/2017