НЕКА СИ ПРЕДСТАВИМ …

Екосистем Юръп бе основана през есента на 2013 г. с цел да подпомага младите хора в подготовката им за посрещане на предизвикателствата на утрешния ден, чрез стимулиране на интереса им към бъдещите явления и овластяването им в процеса на израстване и ангажиране с житейски избор.

Къде сме днес? Какво определя мястото и начина ни на живот? Къде искаме да бъдем утре? Как да стигнем там?

Това са въпроси, които трябва да си зададем, ако наистина искаме да постигнем бъдеще, което гарантира нашия живот и този на всички същества на планетата.

Обществото ни се нуждае от вдъхновители, които да подбудят лидерите и предприемачите на утрешния ден. Целта ни е да участваме в създаването на благоприятна среда за достъп до иновативни, гъвкави и атрактивни приложения за учащи, обучители и предприемачи, като така допринесем за работещото равновесие между природа, общество и икономика.

Вече близо десетилетие нашият екип работи по различни проекти и инициативи, добивайки разнообразен за бизнеса и образованието опит. Този опит ни помага за мотивирана и активна работа за промяна на конвенционалната образователна парадигма и разбирането ни за устойчив начин на живот – предпоставки за преход към циклична икономика.


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ …

В сътрудничество с отдадени професионалисти на местно и международно ниво ние разработваме и адаптираме разнообразни образователни програми в динамична и модерна среда. Образователните продукти отразяват нуждите на учащите и са базирани на методологически иновации от цял свят. В резултат от усилията ни и сътрудничеството с училища, мрежа от над 50 образователни институции постоянно използва нашите продукти (Поуки от природата, Игра Homoresponsabilis). Също така, провеждаме годишни обучителни курсове за учащи, студенти и преподаватели базирани на авторски методологически разработки и модели.


ХОЛИСТИЧНО МИСЛЕНЕ …

Вдъхновението си черпим от природните принципи и екосистемите, а чрез връзката с моделите на природния свят показваме на бизнеса и младите предприемачи как да управляват материалните потоци, свързани с дейността им. Предлагаме интерактивни уеб инструменти и методологии, интуитивни и неформални подходи, разработени в помощ на мениджърите за намиране на нов дизай за бизнес модела и подобряване на екологичните резултати.

В екипа на Екосистем Юръп са утвърдени консултанти за въвеждането на формална система за управление по околна среда (EMAS) и за изчисляването на екологичен и/ или въглероден отпечатък (ecotoolkit.eu). Резултат от работата ни е и първата регистрация по EMAS в България.

КАМЕН ЧИПЕВ
КАМЕН ЧИПЕВ
-

На 8.03.2015 г. в лавинен инцидент в района на хижа Яворов, Пирин планина, загина нашият приятел Камен Чипев. Камен бе съосновател и председател на УС на Екосистем Юръп. Той бе духа и мотора на нашата организация. С работата си вдъхнови мнозина и бе автор на множество иновативни подходи в образованието и обучението, насочени към млади, порастнали и представители на бизнеса. Обичаше кучето Чарли, планините, мира и предизвикателствата …
Светъл път.

СТОЯН ФЪЛДЖИЙСКИ
СТОЯН ФЪЛДЖИЙСКИ

Стоян Фълджийски е съосновател и председател на УС на Екосистем Юръп. Притежава бакалавърска степен по индустриален мениджмънт, магистърска по управление на околната среда и устойчиво развитие, както и магистърска по начална училищна педагогика. От 2007 г. последователно работи в индустриалната екология, кампаниите за осъзнаване човешкото въздействие в промените в климата, екологичното образование и обучение. Обича природата и прекарва възможно най-много време навън, мечтаейки.

МИЛЕНА ИГНАТОВА
МИЛЕНА ИГНАТОВА

Милена е съосновател и член на УС на Екосистем Юръп. Притежава магистърска степен по финанси и опазване на околната среда. В последните години работи в сферата на международното сътрудничество (UNDP GEF) в инициативи на общностно ниво свързани със защита на биоразнообразието, намаляване ефекта от промените в климата, устойчивото управление на земя, включително нейната деградация, и опазването на световните води.

РАЙНА КАРЧЕВА
РАЙНА КАРЧЕВА

Райна е разнообразен и неповторим човек. В професионалната си кариера е съветник на Министъра по Европейските въпроси на Албания, пълномощен министър в посолството на България в Брюксел и Люксембург, съветник по международна комуникация и по европейски въпроси на президента Желев, преподавател по приложно езикознание в Университета и директор в Министерство на отбраната и това на външните работи, с конкретна роля на координатор на преговорния екип България-ЕС . Удостоена е и с ордена на Почетния Легион на Франция.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ

Споделете ресусри в подкрепа на работата ни …

Комуникирайте идеите си …

Бъдете доброволци в някои от проектите ни …