Проект: Дигитално разказване на истории в туризма
Описание:

Туризмът е сред основните двигатели на социално-икономическия напредък и допринася за заетостта и икономическия растеж, както и за овластяването на селските, периферните и по-слабо развитите райони.

Проектът има за цел да даде възможност на работещите в туризма да развият:

  • умения за създаване на истории: цифрови умения за разказване на истории за социалните медии и други онлайн платформи;
  • цифрови компетентности: да се намали цифровото разделение на местните туристически предприятия от селските райони;
  • Социални компетенции: за ангажиране на общността и устойчиво развитие на селските райони.

Проектът ще създаде безплатни образователни ресурси за:

  • подобряване на конкурентоспособността на предприятията в селските райони, които работят в областта на туризма и свързаните с него сектори;
  • развиване на капацитета на селските предприятия за разработване и популяризиране на устойчиви местни туристически преживявания, основани на s

Основната целева група се състои от предприемачи и работници, амбициозни разказвачи на истории, от местните туристически предприятия в селските райони: ТА и ТО, малки хотели и къщи за гости, ресторанти, туристически и планински водачи, транспортни фирми, музеи, други местни туристически услуги като ферми, пекарни, пивоварни и др.

https://storydoers.eu


Начална дата:  01/12/2022

Крайна дата:  01/12/2023


Финансиране: 

Сподели: