12-03-2023
ТРЕТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „SU.RE.TO TOURISM“

На 1 и 2 март 2023 г. партньорите по Проект „SU.RE.To Tourism“ се срещнаха в Лимасол, Кипър за третата транснационална проектна среща. По време на тази среща партньорите направиха преглед на постигнатия напредък и постигнатите резултати по
проекта. Планирано и организирано бе тестването на онлайн обучителната платформа от представители на МСП в туризма във всяка от страните по проекта и бяха обсъдени следващите стъпки за управление на качеството, разпространение на резултатите и
управление на проекта.

Резултатите от проекта:

Консорциумът вече е разработил Цифрова Карта на Уменията (Digital Skill Card), набор от умения, който се фокусират в областите на устойчиво развитие на МСП в туристическия сектор. За целта е разработена и програма за обучение.
В момента консорциумът от организации по проекта разработва съдържанието на обучителните модули, които са част от програмата за обучение и се състоят от учебни материали, разпределени в единици резултати от обучение по отделните модули,
разработени от всеки един от партньорите. Целта на така разработеното учебно съдържание е да събере инструменти и знания за ключовите умения, необходими на предприемачите, работещи в сектора на туризма за повишаване на устойчивостта на туристическите МСП и съответствието им със съвременните стандарти за устойчиво управление.

Проектът е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Сподели: