16-03-2023
Анкета за проучване на нуждите

Проект PlaceOut! се изпълнявана на няколко ключови етапа.

Първият от тях е анализиране на териториалните особености на област Габрово спрямо целите на проекта, а именно – изграждане на диалог и свързване на институциите, младежките организации и младите хора в областта. Това са и целевите групи на проекта. С доклада от този анализ ще можете да се запознаете през месец април тази година.

Вторият ключов етап е провеждане на анкета за определяне нуждите на тези целеви групи. Резултатите от тази анкета ще послужат за разработване на обучителни програми и материали и провеждане на обучения в областта. Това е третият ключов етап.

Четвъртият ключов етап е организиране на тридневен лагер включващ различни работни ателиета. Провеждането му е в Екстрамадура, Испания, където 16 избрани младежи от четирите територии на проекта ще участват в разработването на Харта за младежко лидерство при регенериране на места и пространства в техните градове.

Каним ви да вземете участие в анкетата, която се провежда до 31 март.

Благодарим и ви очакваме!

Сподели: