В началото на следващата учебна година (2017/2018 г.) ще организираме и проведем обучение за учители по проекта ни „Зелени Предприемачи Европа“.

Към настоящия момент създаваме програмата на това обучение, която ще обявим през месец април тази година, а и изчакваме отговор за възможността на предоставим кредити на включващите се учители.

Моля, следете страницата ни за актуална информация. Такава за обученията, които организираме по линия на Еразъм +, КД1, Мобилности на училищен персонал, можете да намерите в английската част на сайта (courses).

 

 

 

 

Моля, следете страницата ни за актуална информация.