ПРОФЕСИЯ “АЛПИЙСКИ ВОДАЧ” – ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В СЕКТОРА
28-11-2017

Стартираме нов проект, чиято основна цел е повишаване на прозрачността, съпоставимостта и признаването на квалификацията „алпийски водач“ на европейско ниво, чрез реализиране на общ професионален стандарт с използване на Европейски инструменти и методи и прилагане на нови и/ или подобрени професионални стандарти в Румъния и България.

Освен това, реализицията на дейностите следва да улесни мобилността… ОЩЕ

Старт за онлайн платформата ни за устойчив туризъм
22-11-2017

Щастливи сме да Ви представим нашия нов екологичен инструмент – greentourism.eu, създаден да допринася за конкурентоспособността на туристическата индустрия, като подпомага хората да взимат устойчиви решения, които опазват културното и природно наследство на Европа.

Сдружение „Екосистем Юръп“ с партньорски организации от България, Естония и Финландия разработи този онлайн инструмент, който предоставя… ОЩЕ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
21-11-2017

Управителният съвет на Сдружение „Екосистем Юръп“ , със седалище гр. Видин 3700, ул „Цар Асен I“ №28, вх. А, ап. 1, и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Юрий Венелин“ №7, ет.1, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и чл. 24 и чл. 25… ОЩЕ

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЖЕКЦИИ НА „В ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛА“
27-09-2017

„В Търсене на Смисъла“ (En Quête de Sens) е документален френски филм от 2015 г., който изключително добре пасва на философията на помагалото за извънкласни дейности „Зелени предприемачи Европа“, както и на усилията и надеждите ни свързани с YOUNESSES.

Това е и причината да включим прожекции на филма в програмата на експедицията свързана с предстоящите… ОЩЕ

1 2 3 8